Verrassende Ontmoetingen Community (V.O.C.)


Ondernemersgroepen voor het versterken van Persoonlijke Ondernemerskracht

De Verrassende Ontmoetingen Community, het initiatief waar ik in 2016 mee ben gestart, heeft sinds het najaar van 2019 een eigen website waar je alle informatie kunt vinden over deze inspirerende bijeenkomsten met en voor ondernemers.