MKB Groeiprogramma


‘Wie geen tijd heeft is armer dan een bedelaar’

nee bedankt wij zijn druk

‘Ik weet eigenlijk zelf wel wat er aan de hand is. Wat er speelt binnen mijn bedrijf en bij mijn mensen en wat er nodig is om te kunnen groeien. Maar daarbij is ondersteuning nuttig en belangrijk omdat:

  1. ik alléén in mijn ééntje niet altijd voldoende tijd heb om hier zelf genoeg aandacht op een goede manier aan te besteden,
  2. ik niet in voldoende mate de managementkennis en -ervaring heb die hiervoor nodig is, 
  3. en tot slot: als ik heel eerlijk ben, ik niet altijd het lef heb om lastige situaties en mensen alleen aan te pakken.’ 

Ondernemer of manager? 

Als je bedrijf groeit wordt je als ondernemer onvermijdelijk geconfronteerd met managementvraagstukken. Het aansturen en managen van de groei van je bedrijf en het leiding geven aan medewerkers is een vak apart. Een vak wat niet elke ondernemer ‘van nature’ beheerst of van huis uit meegekregen heeft. Wat je ook niet (alleen) in de schoolbanken of uit de boeken kunt leren.

Of waar je zelf altijd maar voldoende tijd en aandacht aan wil en kan besteden. Je bent per slot van rekening op de eerste plaats ondernemer.

Het MKB Groeiprogramma

Speciaal voor ondernemers die ondersteuning willen bij het managen van de groei van hun bedrijf hebben wij het MKB-Groeiprogramma ontwikkeld.

Dat start met een praktische, snelle maar zorgvuldige intake en analyse. Daarin bepalen we samen:

  • waar jij, je bedrijf en je mensen nu staan,
  • waar je naar toe wil, wat je wil veranderen, wat zijn je doelen,
  • welke acties daarvoor nodig zijn en
  • welke belemmeringen weggenomen moeten worden en hoe dat gerealiseerd kan worden.

Hieruit komt een actieplan, een businessplan op één A4-tje met een concreet plan van aanpak om je doelen te bereiken.

Vervolgens begeleiden we jou en je mensen bij het uitvoeren van het plan. Wij bieden daarin een unieke mix van advies, coaching, training en praktijkondersteuning volgens het principe ‘Voordoen-Samen Doen-Zelf Doen’. Zo kunnen we je bijv. werk uit handen nemen bij de voorbereiding, uitvoering en vastlegging van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Of een teambespreking. Etc.

Uiteindelijk zorgen we ervoor dat jij de juiste stappen kunt zetten en met plezier onderneemt en maken wij onszelf weer overbodig.

De opmaat