Managementondersteuning


Ondernemer naast de Ondernemer

Werk dat blijft liggen

Lukt het jou als ondernemer om alle bordjes voldoende in de lucht te houden? Of blijft er regelmatig werk liggen? Taken of projecten die weliswaar belangrijk zijn, maar waar je maar niet aan toekomt of die je steeds weer voor je uitschuift? Nu de economie op volle toeren draait, de orderportefeuilles goed gevuld zijn en tegelijkertijd de schaarste aan goede mensen op de arbeidsmarkt steeds groter wordt plus bestaande verdienmodellen onder druk staan, vraagt het managen van (de groei van) je bedrijf extra tijd en aandacht.

Als ervaren ‘ondernemer naast de ondernemer’ neem ik managementtaken en – werkzaamheden uit handen van drukbezette ondernemers die willen groeien. 

Met mijn ondernemende en vindingrijke geest ben ik in staat om snel en effectief een bijdrage te leveren. Op een resultaat- én mensgerichte manier pak ik bijvoorbeeld ‘gedoe’ aan. Daarbij ben ik een betrouwbare, onafhankelijke en professionele sparringpartner voor bestuurders, DGA’s , ondernemers, leidinggevenden en medewerkers. Hiermee krijg jij de ruimte om te focussen op jouw corebusiness, het ondernemen.

Handen uit de mouwen

Ik ben op een breed terrein inzetbaar en ervaren in:

 • ontwikkelen van nieuwe business- en verdienmodellen,
 • opstellen en implementeren van ondernemingsplannen, inclusief investerings- en financieringsplan
 • uitwerken van marketing- en verkoopplannen (on- en offline)
 • organiseren van relatiemarketing-activiteiten
 • inrichten en uitvoeren van de HR-cyclus (in- door- en uitstroom van medewerkers)
 • voorbereiding, uitvoering en vastlegging van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • begeleiding van zieke werknemers (wet Poortwachter) en stagiaires/afstudeerders
 • conflictbemiddeling en – coaching (werkgerelateerde conflicten)
 • analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen
 • ontwikkeling en uitvoering trainingen en workshops gericht op het stimuleren van pro-actief, ondernemend gedrag en houding van medewerkers en leidinggevenden.
 • individuele en teamcoaching en training ‘on-the-job’ (thema’s o.a.; timemanagement, projectmanagement, verandermanagement, persoonlijke effectiviteit, communicatie en samenwerking, etc)
 • inschakelen externe stakeholders voor specialistische vraagstukken (bv. Brainport Development, gemeente, onderwijsinstellingen, UWV, Innovatiehuis De Peel, ondernemersnetwerken, Senzer etc.)
 • etc. etc.

Kun jij of jouw team tijdelijk wel wat extra managementhandjes gebruiken? Laat me weten waar je tegenaan loopt, wat er blijft liggen en samen met jou onderzoek ik graag wat ik voor je uit handen kan nemen. Bel of mail me voor een afspraak.