Bedrijfskundig advies


DEF Flyer MKB verbeterprogramma 01

Een goede samenwerking en communicatie

sleutelfactoren voor succesvolle groei

 

Ambitieuze ondernemers willen groeien. Om te kunnen groeien heb je goede mensen nodig. Die goed met elkaar samenwerken. Een goede samenwerking is namelijk een cruciale succesfactor voor verdere groei. Communicatie is daarbij het toverwoord. Helaas blijkt een goede samenwerking en communicatie niet altijd vanzelfsprekend te zijn.

Waar mensen langdurig met elkaar samenwerken ontstaan In de loop der tijd zo nu en dan irritaties. Dat is haast onvermijdelijk. Kleine irritaties kunnen uitgroeien naar onderlinge spanningen. Of, zoals men in Helmond weleens zegt, er ontstaat ‘gemekker en gemauw’. Wanneer daarover niet op een goede manier met elkaar gesproken wordt, kunnen die spanningen escaleren naar conflicten. In het ergste geval leidt dat tot onwerkbare situaties. Met alle (financiële) gevolgen van dien.

Ondernemer of manager? 

Het aansturen en managen van een organisatie, het leiding geven aan medewerkers en daarbij zorgen voor een goede onderlinge samenwerking is een vak apart. Een vak wat niet elke ondernemer ‘van nature’ beheerst en/of van huis uit meegekregen heeft. Wat je ook niet (alleen) in de schoolbanken of uit de boeken kunt leren. Of waar je zelf altijd maar voldoende tijd en aandacht aan wil en kan besteden. Je bent per slot van rekening op de eerste plaats ondernemer en wilt bezig zijn met ondernemen!

Het MKB-Verbeterprogramma

Ben jij tevreden over de samenwerking en communicatie binnen jouw bedrijf? Of heb je de overtuiging dat dit beter kan of moet? Dat een betere samenwerking kan bijdragen aan verdere groei van je bedrijf en het realiseren van je doelstellingen? Wil je hiermee effectief en kostenbewust aan de slag en heb je daarbij behoefte aan een steuntje in de rug, een stok achter de deur, of een sparringpartner waar je met jouw vragen terecht kunt? En die jou bovendien ook nog eens werk uit handen neemt?  Speciaal voor MKB-ondernemers hebben wij hiervoor het MKB-Verbeterprogramma ontwikkeld.

Het MKB-Verbeterprogramma start met een praktische, snelle maar zorgvuldige intake. Daarin bepalen we:

  • waar jij, je bedrijf en je mensen nu staan,
  • waar je naar toe wil, wat je wil veranderen,
  • welke acties daarvoor nodig zijn en
  • welke belemmeringen weggenomen moeten worden en hoe dat gerealiseerd kan worden.

Hieruit komt een actieplan, een pragmatisch opgesteld en samenhangend plan van aanpak gericht op het realiseren van jouw doelen.

In het vervolg van het MKB-Verbeterprogramma begeleiden we jou en je mensen bij het uitvoeren van het plan. Heel praktisch, bij jou op je bedrijf werken wij hands-on mee aan het succes van je onderneming. Door een betere samenwerking en communicatie. Wij bieden daarin een unieke mix van advies, coaching, training en praktijkondersteuning volgens het principe ‘Voordoen-Samen Doen-Zelf Doen’. Zo kunnen we je bijv. werk uit handen nemen bij de voorbereiding, uitvoering en vastlegging van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat jij met plezier onderneemt en maken wij onszelf weer overbodig.

De opmaat