Assessments


Inzicht biedt uitzicht

 

Hoe ondernemend zijn uw mensen?

De VSO Cockpit is een online assessment waarmee het mogelijk is om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in hoe ondernemend uw mensen zijn.

Bij het bepalen en verzilveren van ontwikkel- en verbeterpotentieel spelen intermenselijke aspecten (of: thema’s) zoals persoonlijke betrokkenheid en onderlinge verbinding een cruciale rol. Het blijkt vaak lastig om juist daar goed de vinger achter te krijgen. Terwijl daar de sleutel tot een ommekeer en succes ligt. De VSO Cockpit biedt U die sleutel.

Het invullen van het assessment duurt maximaal 15 minuten per medewerker. De resultaten, in de vorm van een pdf-rapportage, geven in één oogopslag inzicht in:

  • de betrokkenheid en ondernemendheid van uw mensen, constructief of destructief in gedrag, houding en gevoel
  • de mate waarin uw organisatie de betrokkenheid en ondernemendheid van mensen stimuleert of belemmert

Resultaten

De uitkomsten van de VSO Cockpit stellen deelnemers, feedbackgevers en leidinggevenden en (HRM-) adviseurs in staat effectief en gestructureerd in gesprek te gaan over:

  • koesterpunten, ontwikkelpunten en verbeterpotentieel
  • verschillen van inzicht
  • te ondernemen stappen om tot betere prestaties te komen

Dit biedt handvatten om focus en samenhang aan te brengen in veranderinterventies, trajecten en instrumenten.

‘Een warme aanvulling op harde managementinformatie’

Kosteloos kennismaken

Wilt u ervaren wat de VSO Cockpit kan bijdragen aan betere prestaties van uw mensen, uw team, uw organisatie? Vraag dan hier ter kennismaking uw persoonlijke VSO Cockpit aan. Deze bieden wij éénmalig kosteloos aan. Onze belofte: u wordt er zelf altijd beter van!